DDV-UT

Sirdal kommune valgte Comunic til å hjelpe seg med å hente IKT-systemene hjem i fra et interkommunalt samarbeid.

Comunic leverte prosjektgjennomføringen og de nødvendige endringene på alt fra Active Directory, nettverk, servere, e-post, fagapplikasjoner og IP-telefoniløsning basert på Lync.

Comunic er nasjonalt en liten leverandør, men innehar lang erfaring med kommunal drift.